Comisariados

'Levons-Nous! O himno das mulleres'
 exposición individual
 Carolina Cruz Guimarey
 ABRIL-SEPTIEMBRE 2014
 Zona C, sala de arte contemporáneo
'Té Con Madalenas'
exposición work-in-progress
Begoña Ante/Paula Cabaleiro/Carolina Cruz Guimarey/
Christian García Bello/Lula Goce/
Jorge Perianes/Laura Piñeiro/Neves Seara
MAYO-SEPTIEMBRE 2013
Normal, espazo de intervención cultural


'Algo Máis de Cor: terapia habitación de hospital'
proyecto artístico-terapéutico
Mónica Alonso/pacientes pediátricos
2011-2013
Hospital Clínico Universitario de Galicia


'Topografías de lo Invisible'
exposición work-in-progress
SEPTIEMBRE 2009
Fundación Gonzalo Torrente Ballester


'En Branco'
exposición individual
Jesús Madriñán
JUNIO-SEPTIEMBRE 2009
Zona C, sala de arte contemporáneo'Yo, Blythe. Vidas de Plástico'
exposición colectiva
MAYO-JULIO 2008
MAC, museo de arte contemporáneo GasNaturalFenosa
Anuncios